Available for borrowing.

( 100 / 100 unit )

Loan Duration (day): 7
Jom! Belajar Pengaturcaraan Python

by Lim Keng Aik

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - General Academics

Buku ini ditulis bagi membantu pengguna permulaan (beginner user) amnya dan murid-murid khususnya untuk mempelajari serta menguasai bahasa pengaturcaraan Python. Bahasa pengaturcaraan Python merupakan salah satu bahasa pengaturcaraan aras tinggi yang mudah dipelajari dan boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai aplikasi. Keadaan ini menjadikannya semakin popular dan sesuai dipelajari oleh pengguna daripada pelbagai peringkat umur.

Please login to borrow the book.