Category : Available Titles

of 16 pages

Focus PT3 Bahasa Melayu (2020)

by Azahar Bahari, Abdullah Mohd Amin, Rozizah Md Dom, Alshaa Rani Ab Wahab

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 English (2020)

by Christine Tan, Nor Afifah Basri, Sundari Supamariam

A title from the complete and precise series of reference books with special features to enhance students' learning as a whole. This series covers the latest Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ...

Read More


Focus PT3 Geografi (2020)

by Kang Chai Yoeng, Zulkipli Ismail, Rajanderan Subramaniam, Chong Yoon Choi

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 Matematik (2020)

by Ng Seng How, Ooi Soo Huat, Yong Kuan Yeoh. Moy Wah Goon, Chiang Kok Wei, Samantha Neo

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 Mathematics (2020)

by Ng Seng How, Ooi Soo Huat, Yong Kuan Yeoh. Moy Wah Goon, Chiang Kok Wei, Samantha Neo

A title from the complete and precise series of reference books with special features to enhance students' learning as a whole. This series covers the latest Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ...

Read More


Focus PT3 Pendidikan Islam (2020)

by Johar Seman, Roslan Yasnain, Mohd Zaki Yusoff, Mohd Zahid Zukefly

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 Rekabentuk dan Teknologi (2020)

by Abd Samad Hanif, Kamaruddin Mohammed Saad, Mohd Ruzaimi Ibrahim, Siti Marsyitah Hj Zakaria

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 Sains (2020)

by Maznah Omar, Jariah Khalib, Badariah Hamzah, Chien Hui Siong, Tan Din Ding

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


Focus PT3 Science (2020)

by Maznah Omar, Jariah Khalib, Badariah Hamzah, Chien Hui Siong, Tan Din Ding

A title from the complete and precise series of reference books with special features to enhance students' learning as a whole. This series covers the latest Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ...

Read More


Focus PT3 Sejarah (2020)

by Akashah Ismail, Abdul Hakim Samuri, Norsaliza Zain, Rama Chendra Govindasamy, Lee Sin Lian, Zaleha Sulaiman, Nazril Aiman

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu s ...

Read More


of 16 pages